Intabulare construcții și terenuri

Intabulare construcții și terenuri

Ce este intabularea?

Conform DEX, intabularea înseamnă: ,,Înscriere definitivă a unui act de proprietate sau a unui drept real imobiliar în cartea funciară”.

În urma intabulării aveți o dovadă că terenul / construcția vă aparține dumneavoastră, dovada o reprezintă înscrierea în Cartea Funciară.  
Înscrierea în Cartea Funciară sau Intabularea descrie dreptul dumneavoastră de propietate asupra unui imobil (apartament, casă sau teren).

Înscrisul în Cartea Funciară / Intabularea are aceeași funcție precum cartea de identitate pentru o persoană. 
Înscrierea se face la  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).

În urma intabulării dreptul de proprietate devine opozabil față de terți.

 

Ce este menționat în Cartea Funciară?

În Cartea funciară sunt menționate drepturile în legătură cu imobilul respectiv: cine e proprietar, dacă există precontracte, drepturi de uzufruct, ipoteci etc.

Cartea Funciară este și un mijloc de publicitate ce reflectă situația juridică a unui apartament / teren sau a unei case. Codul Civil spune că nu se poate invoca faptul că nu s-a avut cunoştinţă de existenţa vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară.

Conform legislației civile, cartea funciară a unui imobil poate fi consultată de către orice persoană interesată.

 

De ce e necesară intabularea?

 • Intabularea este necesară pentru a se putea realiza actele notariale în situațiile de înstrăinare a imobilului: vânzare sau cumpărare, donație sau schimb.
 • Extrasul de Carte Funciară este necesar și în situațiile în care doriți să garantați cu imobilul pentru a obține un credit ipotecar.
 • Intabularea vă oferă dumneavoastră, ca propietar, dovada garanției sigure a dreptului de proprietate asupra construcției / terenului.
 • Extrasul de carte funciară vă oferă și informații despre starea juridică a unui imobil, fie el teren sau construcție. În situația în care doriți să cumpărați un imobil, extrasul de carte funciară vă oferă informații despre existența unei ipoteci, puteți afla cine este propietarul acelui imobil, dacă există precontracte, drepturi de uzufruct etc.

 

Ce condiţii sunt necesare pentru intabularea unei propietăți?

Menționăm că actele necesare intabulării diferă în funcție de tipul imobilului: casă, apartament, teren cu construcție, teren fără construcție etc. Echipa noastră vă poate oferi tot suportul necesar pentru completarea documentelor adecvate și serviciul de intabulare.

Cererea tip de intabulare alături de solicitarea de efectuare a cadastrului pentru un imobil se depun la Oficiu de Cadastru împreună cu:

 • Cerere tip de recepţie şi înscriere completată și semnată de proprietar.
 • Documente de propietate – copie legalizată. După caz: contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act donație, decizie judecătorească definitivă sau certificat de moștenitor.
 • Documentație cadastrală avizată.
 • Certificat de atestare fiscală de la Administrația Financiară Teritorială, cu mențiunea „pentru Cadastru și Intabulare”.
 • Cartea identitate original și copie, a propietarului.

Observație: În cazul dobândirii imobilului în baza unei sentințe civile: este necesară copia conformă cu originalul emisă de Judecatorie în sentința civilă, cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă.

Lista completă cu actele necesare intabulării specifice fiecărui imobil în parte o găsiți aici, pe pagina OCPI Maramureș.

 

Cine mă poate ajuta cu serviciu de intăbulare?

Pentru un demers mai eficient și mai rapid, vă stăm la dispoziție, vă oferim servicii de intăbulare pentru case, apartemente sau terenuri.

Timpul este o resursă valoroasă, specialiștii IntelCad vă pot ajuta să obțineți actele de intabulare fără să fie necesar ca dumneavoastră să stați la cozi sau să vă confruntați cu limitele birocratice.

Oferim servicii de intăbulare și cadastru în Baia Mare și împrejurimi (Maramureș), Satu Mare și Sălaj. Pentru mai multe informații vă invităm să ne contactați telefonic: 0740259046 sau pe email: office@intelcad.ro.

Specialiștii noștri depun documentația pentru dumneavoastră la Oficiul de Cadastru, intermediază acțiunile necesare pentru obținerea numărului cadastral. Tot noi ne ocupăm de eventuale neclarități, ridicăm documentația cadastrală avizată de la Oficiul de Cadastru și căutăm soluții atunci când situația o cere.
Un aspect important de menționat este că actele de proprietate depuse în dosarul cadasral, în copii legalizate, sunt arhivate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, constituie dovada intabulării, motiv pentru care nu o să vă fie restituite la final.

Menționăm că termenele de eliberare a unor documente depind de Oficiu de Cadastru și Publicitate local, în situațiile în care termenul de soluționare a dosarului cadastral se decalează sau se recalculează, pot apărea întârzieri în avizare. Noi putem controla serviciile oferite de noi și vă susținem cu soluții acolo unde e cazul.

 

Ce documentele rezultă în urma serviciului de intăbulare?

În cazul apartamentelor:

 • Încheierea de intăbulare în Cartea Funciară;
 • Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
 • Releveu apartament.

 

În cazul terenurilor:

 • Încheierea de intabulare în Cartea Funciara;
 • Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului;

 

Ce costuri implică intabularea?

Pe o parte sunt costurile aferente OCPI și pe de altă parte este onorariul firmei care intermediază acest serviciu.

Costurile de Intabulare și Cadastru diferă în funcție de urgență (există taxe de urgență solicitate de OCPI, atunci când aveți nevoie urgentă de documente), de avizele / de serviciile necesare.

Vă putem face o ofertă completă după ce discutăm și vedem ce servicii aveți nevoie. Pentru o cerere de ofertă ne puteți suna la numărul: 0740259046 sau ne puteți scrie pe email: office@intelcad.ro.

 

Există situații în care se poate respinge o cerere de intabulare?

 • În situația în care exista deja cadastru pentru proprietatea respectivă;
 • Actele depuse pentru inscrierea în Cartea Funciara nu întrunesc condițiile legale pentru validitatea acestora. În acest caz, cererea este respisă de către registrator cu explicațiile respingerii: acte greșite / incomplete sau dovada asupra proprietății imobilului nu a fost dovedită;
 • Atunci când există suprapuneri cu vecinii în baza de date a OCPI pentru terenuri, fie ele cu sau fără construcții.